EXCLUSIV / Clubul Steaua îl va repune pe Sandu Iacob în funcția de antrenor principal

La solicitarea noastră, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București ne-a remis un punct de vedere vizavi de litigiul cu antrenorul Sandu Iacob, pierdut la instanțele Federației Române de Handbal. Vă prezentăm integral răspunsul pe care l-am primit, cu mențiunea că clubul militar precizează că-l va reinstala în drepturi pe Sandu Iacob.

”Antrenorul Sandu Florin Iacob a solicitat încetarea contractului de activitate sportivă, începând cu data de 31.07.2020, cu toate că perioada de valabilitatea a acestuia expira la data de 30.06.2021. 

Conform clauzei prevăzute de art. 8.3 pct. 8.3.1 din contractul de activitate sportivă nr. Al – 4455/16.07.2020 „încetarea contractului în perioada de valabilitate din inițiativa oricărei părți, poate fi făcută cu notificarea celeilalte părți cu 30 de zile calendaristice înainte de data la care se doreşte încetarea contractului şi cu achitarea de daune interese în cuantum de 4 tranşe/lei/brut, egale cu cele din graficul de plată către cealaltă parte”. Raportat la prevederile art. 26 alin. 26.2 din Regulamentul privind statutul antrenorului, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” București a sesizat Comisia de Memorii din cadrul Federației Române de Handbal pentru a constata încetarea raporturilor contractuale ca urmare a denunțării unilaterale fără justă cauză a contractului de activitate sportivă nr. A1 – 4455/16.07.2020 și obligarea antrenorului la plata de daune interese şi compensatorii ca urmare a nerespectării clauzei de fidelitate. 

Prin Hotărârea nr. 499/14.10.2020, Comisia de soluționare a Memoriilor a respins cererea formulată de CSA „Steaua” București în contradictoriu cu antrenorul Sandu Iacob, ca neîntemeiată. 

Comisia de Memorii în analiza acestei cauze nu a ţinut cont de întregul material probatoriu administrat în cauză, reținând în mod eronat că, notificarea antrenorului pârât are la bază un alt temei contractual, respectiv încetarea prin acordul părților, când în realitate, acesta a cerut încetarea unilaterală a contractului de activitate sportivă. 

In mod eronat, Comisia de memorii a reținut că antrenorul a solicitat încetarea amiabilă a contractului pe un alt temei contractual, deși manifestarea acestuia de voință a fost clară și fără echivoc. 

Ulterior, după ce solicitarea acestuia a fost analizată în Comisia tehnică și după comunicarea acordului clubului privind încetarea contractului său de activitate sportivă, în condițiile prevăzute de art. 8.3 pct. 8.3.1 din contractul de activitate sportivă nr. A1 – 4455/16.07.2020, respectiv cu plata de daune interese în cuantum de 4 tranşe/lei/lună, acesta a revenit asupra deciziei sale, precizând, pe email, în data de 10.08.2020, că doreşte denunțarea pe cale amiabilă. 

Intenția clară și fără echivoc a antrenorului a fost aceea de a pune capăt contractului de activitate sportivă înainte de termen, drept potestativ conferit de clauza contractuală din contract, care acorda posibilitatea părților de a pune capăt contractului, fără nicio justificare, dar cu plata de daune interese. 

Împotriva acestei hotărâri, clubul a declarat apel, ce a fost respins ca nefondat de Comisia Centrală de Apel din cadrul Federației Române de Handbal, prin Decizia nr. 51/A/2020. Având în vedere prevederile art. 27 pct. 27.1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Memorii și al Comisiei de Apel F.R.H., ce prevăd că „hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive și executorii”, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” Bucureşti va respecta deciziile comisiilor, urmând a se conforma acestora. În acest sens, antrenorul Iacob Sandu Florin va fi repus în situația anterioară, urmând a se ocupa de pregătirea echipei de handbal masculin din cadrul clubului.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *