Două voturi au lipsit în Consiliul de Administrație pentru convocarea Adunării Generale extraordinare

Ședința Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal de miercuri, 18 octombrie, a avut pe ordinea de zi convocarea Adunării Generale extraordinare având ca scop revocarea din funcție a președintelui federației, Constantin Din. La ședință au fost prezenți 14 din cei 16 membri, absenții fiind Marian Joița și Cristian Potora, lipsa celui de-al doilea fiind o mare surpriză, determinată, se pare, de ingerințe politice. ”Am avut o problemă personală stringentă care a necesitat prezența mea în Cluj”, ne-a spus Cristian Potora.

Pentru convocarea Adunării Generale erau necesare 9 voturi (jumătate plus unu din numărul total de membri C.A.), votul a fost secret, însă la scrutin a participat și Constantin Din, cu toate că, în conformitate cu prevederile art. 31 din Statutul FRH, nu avea voie: ”Membrul C.A., care într-o anumită problemă, supusă hotărârii C.A., este interesat personal, prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în liniei colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv ori clubul din care face parte, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.”

Rezultatul votului a fost de 7-6 (neluând în considerare votul nestatutar al lui Constantin Din) pentru convocarea Adunării Generale, semn că au existat șase membri ai C.A. pentru care interesele personale și de gașcă sunt mai presus decât interesele celor care i-au trimis în consiliu să-i reprezinte, interzicându-le, practic, dreptul de a-și spune părerea despre felul cum e gestionată federația. Poate suna dur dar, din punctul meu de vedere, aceste persoane vor merge la lada de gunoi a handbalului românesc la finalul administrației Din. E drept, unii dintre ei cu câteva mii de euro mai ”împliniți”.

Cu toate acestea, membrii afiliați au la îndemână și alte instrumente statutare. Obținerea unei majorități pentru convocarea Adunării Generale extraordinare în CA legitimează cluburile afiliate să strângă ele însele semnaturile necesare convocării.

Pe de altă parte, nu trebuie uitat că nu e primul Consiliu de Administrație din care fac persoane aflat sub contract cu FRH și nimeni nu s-a sinchisit să facă ceva, asta și pentru că, de exemplu, în administrația precedentă, C.A.-ul era o simplă mașină de vot aflată la dispoziția președintelui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *